Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering VWS 1 juni 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst VWS 1 juni 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst

Te behandelen:

3
Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

Te behandelen:

4
33980 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Te behandelen:

21
Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

Te behandelen:

25
Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2016, over over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die uitgesproken heeft dat huishoudelijke verzorging een taak blijft van de gemeente

Te behandelen:

34
Voorstel van de leden Ziengs en Wolbert tot het houden van een rondetafelgesprek naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en de publicatie van de nieuwe Schijf van Vijf

Te behandelen: