Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

1 juni 2016
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • S.C.C.M. Potters (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • L.A. de Lange (VVD)
 • P.A. (Pia) Dijkstra (D66)
 • O.E.T. (Otwin) van Dijk (PvdA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.M. Leijten (SP)
 • H.G.J. Bruins Slot (CDA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M. Agema (PVV)
 • A.G. Wolbert (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  33980 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Kwaliteit verpleeghuizen: ruimte voor zorgaanbieders

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 26 april 2016, over terugtrekken Leli Zorggroep uit Zwolle en Amersfoort

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie om reactie op uitspraak Rechtbank Zwolle inzake Blurring

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over stand van zakenbrief inzake wachtlijsten Veilig Thuis Gelderland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding rapport van Movisie ‘Hoe gaan gemeenten om met dagbesteding?’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het bericht in de NRC.nl van 28 april 2016 ‘Kwetsbare kinderen dupe van systeem’

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Diagnostiek, zorg en ondersteuning voor mensen met autisme

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapportage Behandeling Burgerbrieven over het jaar 2015 van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Aanbieding ‘Staat van Volksgezondheid en Zorg’

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Jaarbeeld IGZ 2015 en Klachtbeeld 2015 LMZ

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Capaciteitsplan 2016, deelrapport 1

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  IGZ rapport Infectiepreventie in ziekenhuizen moet toch nog beter

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Besluit van 21 maart 2016, houdende vervanging van de bijlage bij het Besluit hersendoodprotocol

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitvoering gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Bouwmeester over de inventarisatie van voedingsconcepten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging Regeling palliatieve terminale zorg (PTZ)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het SCP-rapport "Zorg beter begrepen"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Besluit van 4 mei 2016, houdende wijziging van het Besluit uitvoering Tabakswet en de bijlage bij de Tabaks- en rookwarenwet in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/40/EU, inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante producten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Informatie over toezending van de voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorhang integrale bekostiging geboortezorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde Agenda van de Sportraad op 31 mei 2016 te Brussel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op het verzoek van het lid Keijzer, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 18 mei 2016, over over de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, die uitgesproken heeft dat huishoudelijke verzorging een taak blijft van de gemeente

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Aanbieding van het ontwerpbesluit, houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het zorgpakket Zvw 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Zvw-pakket per 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Antwoorden op vragen van de commissie over de interimregeling Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Marktscan ggz 2015, deel A.

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Vaststelling onderwerpen t.b.v. rapporteurschap WGO over het jaarverslag 2015 VWS

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verzoek van het lid Bergkamp om een technische briefing inzake Voortgang trekkingsrechten PGB

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Bergkamp om een stand van zakenbrief over het Valys/doelgroepenvervoer/vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek van de leden Voortman/Leijten om schriftelijk overleg over het artikel op Volkskrant.nl d.d. 31 mei 2016 inzake het breder delen van zorgdata

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel van de leden Ziengs en Wolbert tot het houden van een rondetafelgesprek naar aanleiding van het advies van de Gezondheidsraad en de publicatie van de nieuwe Schijf van Vijf

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek van het lid Voortman om voortgangsbrief over het integraal PGB en het integraal gezinsplan

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verzoek om een reactie op de uitspraak van de Raad van State dat huisarts Tromp uit Tuitjenhorn ten onrechte op non-actief is gesteld.

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek van het lid Leijten om stand van zaken te schetsen m.b.t. het IGZ-rapport inzake het medisch-wetenschappelijk onderzoek met psychiatrische patiënten.

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek om stand-van-zakenbrief inzake ziekte van Lyme

  Te behandelen:

  Loading data