Wetgevingsoverleg

Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320) en de Wet kinderbijslagvoorziening BES (34275)

Wetgevingsoverleg: "Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320) en de Wet kinderbijslagvoorziening BES (34275)"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Convocatie wetgevingsoverleg Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320) en de Wet kinderbijslagvoorziening BES (34275) - 25 november 2015
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2015, over Wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds en over Vaststelling van een algemene kinderbijslagvoorziening voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderbijslagvoorziening BES)
Stenogram
Download Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet algemeen pensioenfonds (34320) en de Wet kinderbijslagvoorziening BES (34275)

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten