Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief commissie
Download Brief commissie voor de Werkwijze inzake het vaststellen van termijnen voor het leveren van inbrengen bij schriftelijk overleg
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst OCW-procedurevergadering, 1-12-2016
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering OCW op 1 december 2016
Brief lid / fractie
Download Plannen algemeen overleg Strategische agenda hoger onderwijs

Deelnemers


Agendapunten

1
Inbrengdatum feitelijke vragen suppletoire begroting OCW

Details

Inbrengdatum is 8 december a.s. te 10.00 uur; Antwoorden regering 15 december te 14.00 uur.
2
Ter informatie: de stukken voor passend onderwijs komen naar verwachting op maandag 5 december naar de Kamer, òf een dag later (n.a.v. het advies over leerrechten)
3
Op woensdag 7 december a.s. vindt op verzoek van de commissie een ambtelijke briefing plaats over de systematiek van de lumpsum-financiering. De briefing betreft het stelsel, de theorie, de uitgangspunten en de wijze van verantwoorden.
4
Brievenlijst
17
Motie Van Veen inzake het beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen.

Te behandelen:

23
BOR-notitie Procesafspraken voorbereidingsgroep Alternatieven Lumpsum
37
Vaststellen prioritaire EU-dossiers 2017
38
Lijst met nieuwe EU-voorstellen op het terrein van OCW

Details

Voor de periode 7 november t/m 20 november 2016 (week 45-46): geen nieuwe EU-voorstellen.
43
Opzet uitgebreide hoorzitting Leven Lang Leren

Details

Met de verspreide opzet van de voorbereidingsgroep (met o.a. de leden Van der Ree en Bruins) wordt ingestemd. De openstaande plekken in het gesprekkenschema kunnen via de mail worden aangevuld.
Besluit: uitgebreide hoorzitting wordt op 23 januari 2017 gepland.
44
Overzicht nog te agenderen (dertigleden)debatten

Details

Ter informatie

Te agenderen debatten
24. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (staatssecretaris OCW)
27. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Mohandis) (minister OCW)
(wordt omgezet in algemeen overleg)


Te agenderen dertigledendebatten
--