Debat geweest
17 maart 2016 | 11:30 - 12:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 17 maart 2016
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 17 maart 2016

Deelnemers


Agendapunten

2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

23-03-2016 Algemeen overleg Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie
23-03-2016 Gesprek met de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) inzake Jaarverslag
24-03-2016 Inbreng schriftelijk overleg inzake brief van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête (TK 34400)
07-04-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
20-04-2016 Algemeen overleg Beleidsdoorlichting overheid 2011-2014, en BRP met BIT-advies
21-04-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
18-05-2016 Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers
26-05-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
09-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
23-06-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken
07-07-2016 Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Ongeplande activiteiten van de commissie

Algemeen overleg Hoofdstuk VII van de Grondwet
Algemeen overleg Aanstellingswijze burgemeester
Algemeen overleg Digitale infrastructuur
Algemeen overleg Veilige Publieke Taak
Algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking
Algemeen overleg Sturing van de collectieve sector (Wrkg. Van de Donk, Borstlap, IBO pensioenen)
Algemeen overleg Verkiezingsaangelegenheden
Algemeen overleg Sociaal domein
Algemeen overleg Actieplan open overheid 2016-2017

Besluit: Het algemeen overleg Voortgang grensoverschrijdende samenwerking zal worden gepland.
9
Aanbieding afschrift adviesaanvraag aan de VNG en Rfv betreffende de resultaten van het verdiepend onderzoek naar de verdeling van het subcluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing in het gemeentefonds

Te behandelen:

16
Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het houden van een raadplegend referendum over het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie (Wet raadplegend referendum Nederlands EU-lidmaatschap)

Te behandelen:

19
Aankondiging onderzoek CTIVD naar notificatie en inzage bij AIVD en MIVD
20
Lijst met nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van Binnenlandse Zaken

Details

Voor de periode 22 februari - 4 maart 2016 (week 8-9): geen nieuwe EU-voorstellen.
21
Voorstel van wet van het lid Taverne houdende een tijdelijke experimentenregeling voor het gebruik van elektronische voorzieningen bij verkiezingen (Tijdelijke experimentenwet elektronische voorzieningen bij verkiezingen)

Te behandelen:

22