Gesprek

Werkgroep Verbetering Begroting en Jaarverslag

Gesprek: "Werkgroep Verbetering Begroting en Jaarverslag"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie bijeenkomst Werkgroep Verbetering Begroting en Jaarverslag - 25 november 2015 - 11.30-12.00 uur - aanpassing agendapunt 3

Deelnemers


Agendapunten

1
Opening
3
Voorstel opzet brainstormsessie met ambtenaren VWS (o.l.v. SG E. Gerritsen) over mogelijkheden en opzet van de Staat van Volksgezondheid en Zorg (zie brief 31865-72), in aanwezigheid van vertegenwoordiging Algemene Rekenkamer (ARK):

Details

 • Datum : woensdag 2 december 2015, 10.30-12.00 uur
 • Locatie : Gebouw Tweede Kamer
Aanwezig :
 • leden werkgroep Verbetering begroting en jaarverslag,
 • staf van de vaste commissie VWS
 • betrokken ambtenaren VWS (o.a. betrokkenen bij opzet Staat Volksgezondheid en Zorg)
 • mw. Marie-Chantal Emmaneel namens ARK
 • BOR vertegenwoordiging

Agendapunten :
 • opening door voorzitter De Lange met korte toelichting op de bijeenkomst en korte voorstelronde aanwezigen
 • technische uiteenzetting ambtenaren VWS over opzet begroting en invulling van de Staat van Volksgezondheid en Zorg.
 • uitleg ARK over hun mogelijke betrokkenheid rol hierbij
 • brainstorm over de wensen van de Tweede Kamerleden in relatie tot de mogelijkheden van de Staat Volksgezondheid en Zorg