Algemeen overleg : Decentralisatie Jeugdhulp

De vergadering is geweest

6 oktober 2015
16:45 - 21:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.J. van Rijn
  staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • G.A. van der Steur
  minister van Veiligheid en Justitie

Deelnemers

 • Voorzitter
  W.J.H. Lodders (VVD)
 • C.J.E. Kooiman (SP)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • M. Agema (PVV)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • L. Ypma (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Reactie op onderzoek “Quickscan van de ondersteuningsbehoefte van zorgintensieve gezinnen deel 2: Brussen” van het Nederlands Jeugd Instituut (NJi)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Budgetten Jeugdwet en Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding rapport 'Kindergeneeskunde' (afbakening Jeugdwet en Zorgverzekeringswet)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek inzake de berichtgeving zoals opgenomen op de website www.privacybarometer.nl

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voortgang gedecentraliseerd jeugdstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Correctie cijfers ondertoezichtstellingen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie inzake het eindbericht van de commissie Rouvoet

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding afschrift kwartaalbrief aan alle colleges van B&W over de uitvoering van de Jeugdwet en Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op uitkomsten onderzoek ouderbijdrage

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek om beantwoording waarom het signalement van de Inspectie Jeugdzorg over plaatsingen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp zonder machtiging van de kinderrechter de Kamer pas op 5 oktober heeft bereikt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Signalement over plaatsing zonder machtiging in de gesloten jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data