Algemeen overleg

Decentralisatie Jeugdhulp

Algemeen overleg: "Decentralisatie Jeugdhulp"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 6e Herziene convocatie algemeen overleg Decentralisatie Jeugdhulp - 6 oktober 2015, 16.45-21.30 uur; agendapunten toegevoegd
Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 6 oktober 2015, over decentralisatie Jeugdhulp

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

11
Reactie op verzoek om beantwoording waarom het signalement van de Inspectie Jeugdzorg over plaatsingen in accommodaties voor gesloten jeugdhulp zonder machtiging van de kinderrechter de Kamer pas op 5 oktober heeft bereikt

Te behandelen:

Gerelateerde zaken