Algemeen overleg

Eigen bijdragen in de zorg

Algemeen overleg: "Eigen bijdragen in de zorg "Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 4 minuten

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 2e Herziene Convocatie algemeen overleg - Eigen bijdragen in de zorg - 12 september 2019 - 10.00-13.00 uur - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 september 2017, over het bericht dat de eigen bijdragen voor zorg per gemeente wel kunnen oplopen tot een verschil van 500 euro per jaar

Te behandelen:

2
Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 20 september 2017, over het bericht dat de eigen bijdragen voor zorg per gemeente wel kunnen oplopen tot een verschil van 500 euro per jaar

Te behandelen:

Gerelateerde zaken