Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

De vergadering is geweest

4 juni 2015
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt*)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • J. Taverne (VVD)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • H. Fokke (PvdA)
 • H.S. Veldman (VVD)
 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

 2. 2

  Geplande activiteiten van de commissie

  11-06-2015 10.00-12.00 uur AO Discriminatie (voortzetting van het algemeen overleg van 1 april 2015)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-B)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-C)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota (34210-I)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIB)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-III)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-VII)
  11-06-2015 14.00-14.00 uur Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (34210-IIA)
  18-06-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering
  22-06-2015 11.00-17.00 uur WGO Raming Tweede Kamer 2016
  23-06-2015 16.30-17.30 uur Gesprek Jaarverslag 2014 van de Raad van State
  24-06-2015 18.00-21.00 uur AO Nationaal Actieplan Mensenrechten
  01-07-2015 10.00-13.00 uur AO IVD-aangelegenheden
  02-07-2015 11.30-12.30 uur Procedurevergadering

  Ongeplande activiteiten van de commissie

  AO Integriteit
  AO Decentralisatie en participatie
  AO Paspoorten en Reisdocumenten
  AO Veilige Pubieke Taak
  AO Evaluatie verkiezingen

  AO Hoofdstuk VII van de Grondwet
  AO Aanstellingswijze burgemeester
  AO Bezuinigingen en intensiveringen bij de AIVD (voor het zomerreces)
  Na ontvangst van de gevraagde kabinetsreactie zal zo mogelijk voor het zomerreces een nota-overleg worden gepland over de initiatiefnota van het lid Tanamal over buurtrechten.

  - De commissie besluit geen AO te plannen over Splitsing van de Raad van State en samenvoeging van de drie hoogste bestuursrechters, maar het wetgevingsvoorstel ter zake af te wachten.

  - De commissie zal via een rappèl de minister van BZK verzoeken om een reactie die specifiek is gericht op de Nota Buurtrechten van het lid Tanamal zodat de nota zo mogelijk nog voor het zomerreces kan worden besproken.
 3. 3

  Jaarevaluatie campagnes Rijksoverheid 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Slotwet van de Koning 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag van de Koning 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Jaarrapportage Maatschappelijke en Juridische Correspondentie 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Slotwet overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Slotwet Staten-Generaal 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Slotwet Provinciefonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Slotwet Gemeentefonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Jaarverslag Gemeentefonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Jaarverslag Provinciefonds 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag Staten-Generaal 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitvoering van de motie van het lid Bruins Slot over overleg over een billijke oplossing voor het KNSF-terrein

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek van het lid Van Raak, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 mei 2015 over afluisterpraktijken in ons land

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op het Jaarverslag van de Nationale ombudsman over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Groot onderhoud gemeentefonds 2016

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers in verband met een verkorting van de duur van de voortgezette uitkering (Wet verkorting duur voortgezette uitkering Appa)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Stand van zaken decentrale normstelling topinkomens (WNT)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding meicirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Koning (I)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding van rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Staten-Generaal (IIA)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij de Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de gouverneurs (IIB)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Algemene Zaken (III)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Gemeentefonds (B)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Provinciefonds (C)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2016 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data