Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 juni 2015
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Defensie
Herziene agenda i.v.m. toevoeging agendapunten:
14 t/m 17, 21, 26 en 27

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.H. ten Broeke (VVD)
 • F. Teeven (VVD)
 • R. Vuijk (VVD)
 • A.M.C. Eijsink (PvdA)
 • S. Günal-Gezer (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • R. de Roon (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Definitieve invulling patiëntenvervoer Waddeneilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Actualisatie internationale vergelijking tooth-to-tail ratio

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Strategisch vastgoedbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Knelpunten materiële gereedheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake de Nederlandse bijdrage aan Frontex operaties

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanbieding van het adviesrapport van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en de reactie daarop

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding voortgangsrapportage basisimplementatie en vervolgstappen ERP

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoeken voormalige munitiestortplaats Oosterschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op inzet trainingsacteurs onder minimumloon

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aantal (ex-)militairen dat als jihadist is afgereisd

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beleidsdoorlichting Flexibel Personeelssysteem Defensie

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Evaluatie Financiering Nationale Inzet Krijgsmacht (FNIK)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Personeelsrapportage van het ministerie van Defensie over 2014

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Tussentijdse uitkomsten GGD-onderzoeken naar chroom

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Overzicht herdenkingen WOII 2015

 20. 20

  Uitnodiging Koninklijke Marine voor ontvangst aan boord Zr.Ms. Groningen tijdens pit-stop Volvo Ocean Race d.d. 19 juni 2015

 21. 21

  Herdenking van de Slag bij Waterloo op donderdag 18 juni 2015

 22. 22

  Uitnodiging Oefening Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) op 18 juni 2015 in Polen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging CEIS, namens commissie Landsverdediging en Strijdkrachten van het Parlement van Frankrijk, voor "Summer defence conference" d.d. 13-15 september 2015

 24. 24

  Gesprek met Under-Secretary General van de VN over MINUSMA

  Besluit: een gesprek plannen met dhr Ladsous (Fransman),Under-Secretary General van de VN en baas van het Department for Peacekeeping Operations (DPKO). Mogelijke datum 24 of 25 juni, maar in ieder geval voor het AO MINUSMA op 1 juli 2015.
 25. 25

  Terugblik technische briefings

  Besluit: commissie kijkt tevreden terug op het verloop van de recente technische briefings door het ministerie van Defensie en de Algemene Rekenkamer over het Jaarverslag en de briefing door de MIVD, allen op 21 juni jl.
 26. 26

  Werkzaamheden van de commissie

  • 04-06-2015 10.30 - 12.30 Medaille-uitreiking missies MINUSMA en Afghanistan op 4 juni 2015 te Zwolle (geen deelname vanuit de Kamer)
  • 04-06-2015 11.30 - 12.30 Gesprek Veteranenombudsman
  • 10-06-2015 10.00 - 13.00 Hoorzitting ICT/IV (uiteindelijke opzet is recent verspreid)
  • 10-06-2015 12.00 - 12.00 Inbreng feitelijke vragen Evaluatie inzet Nederlandse militairen 2014
  • 11-06-2015 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Kustwacht Caribisch gebied
  • 11-06-2015 15.30 - 18.00 Wetgevingsoverleg Jaarverslag Ministerie van Defensie 2014
  • 16-06-2015 17.30 - 19.30 Algemeen overleg MIVD (Besluit: gezien de samenloop met het algemeen overleg RBZ-Raad wordt dit AO uitgesteld tot kort na het zomerreces, omdat het niet mogelijk is om tot een nieuwe datum te komen voor het zomerreces)
  • 16-06-2015 20.00 - 22.30 Algemeen overleg NAVO Defensieministeriële
  • 17-06-2015 09.30 - 12.30 Algemeen overleg Materieel Defensie
  • 17-06-2015 13.00 - 16.00 Algemeen overleg Personeel Defensie
  • 18-06-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 18-06-2015 16.30 - 17.30 Technische briefing Externe rapporten F-35 programma
  • 19-06-2015 09.00 - 17.00 Werkbezoek Koninklijke Marechaussee
  • 23-06-2015 16.30 - 19.30 Algemeen overleg Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP
  • 26-06-2015 10.00 - 13.00 Bijzondere procedure Ontvangst medewerkers Nuldelijns ondersteuning veteranen
  • 26-06-2015 12.00 - 17.00 Notaoverleg Veteranen (nieuwe datum n.a.v. extra procedurevergadering van vorige week)
  • 27-06-2015 Nederlandse Veteranendag 2015 (uitnodigingen zijn verspreid door de organisatie)
  • 30-06-2015 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Verwerving F-35
  • 01-07-2015 10.00 - 12.30 Algemeen overleg IGK en IMG
  • 01-07-2015 13.00 - 15.30 Algemeen overleg MINUSMA
  • 01-07-2015 16.00 - 19.00 Algemeen overleg Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij
  • 02-07-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 03-07-2015 09.30 - 16.00 Relatievaardag CZSK
  Zomerreces 3 juli tot en met 31 augustus 2015
  • 01-09-2015 16.00 - 18.00 Algemeen overleg EU Defensieraad
  • 03-09-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 17-09-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 25-09-2015 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Luchtstrijdkrachten
  • 30-09-2015 10.00 - 12.00 Algemeen overleg NAVO Defensieministeriële
  • 01-10-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 15-10-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Herfstreces 16 oktober tot en met 26 oktober 2015
  • 29-10-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 06-11-2015 09.00 - 17.00 Werkbezoek Commando Diensten Centra
  • 10-11-2015 16.30 - 18.30 Algemeen overleg EU Defensieraad
  • 12-11-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 26-11-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 10-12-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  • 17-12-2015 10.30 - 11.30 Procedurevergadering
  Kerstreces 18 december tot en met 11 januari 2016

  Plenaire activiteiten:
  • debat over chroomverf bij Defensie (aanvrager: Jasper van Dijk) op 3 juni 2015
 27. 27

  Verzoek van lid Eijsink om voor het zomerreces de planning van verschillende activiteiten met betrekking tot de begrotingsbehandeling van de begroting van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2015 vast te stellen.

  Besluit: Zodra het Presidium heeft besloten over het plenaire behandelschema voor de begrotingen, mogelijk al voor het zomerreces, wordt een voorstel aan de commissie voorgelegd over de planning van de WGO's Personeel en Materieel.