Inbreng verslag (wetsvoorstel) : Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) - 33992

De vergadering is geweest

2 oktober 2014
14:00 uur

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Rijkswet houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113)

    Te behandelen:

    Loading data