Wetgevingsoverleg

OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg: "OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur"Deze vergadering is geweest
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen spreektijd en agendapunt*)
Spreektijd: 3 minuten per fractie

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene Convocatie wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur op 3 november 2014
Stenogram
Download Conceptverslag Wetgevingsoverleg OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur
Verslag van een wetgevingsoverleg
Download Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 3 november 2014, over OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

Te behandelen: