Wetgevingsoverleg : OCW-begroting 2015, onderdeel Cultuur

De vergadering is geweest

3 november 2014
15:00 - 17:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
HERZIENE CONVOCATIE:
(I.v.m. toevoegen spreektijd en agendapunt*)
Spreektijd: 3 minuten per fractie

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M. Bussemaker
  minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Deelnemers

 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • A.C.L. (Arno) Rutte (VVD)
 • M.C.G. Keijzer (CDA)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)

Agendapunten

 1. 1

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data