Agendapunten

 1. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015

  Te behandelen:

 2. Aandachtspunten bij de begroting 2015 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Te behandelen:

 3. Huidige stand van zaken inzake subsidieregeling indemniteit bruiklenen 2008

  Te behandelen:

 4. Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 (Kamerstuk 33 400 VIII)

  Te behandelen:

 5. Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen: