Hoorzitting / rondetafelgesprek

Rondetafelgesprek Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Rondetafelgesprek Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij "Deze vergadering is geweest
Derde herziene convocatie i.v.m. toevoeging position papers

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Derde herziene convocatie rondetafelgesprek Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij d.d. 13 april 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Aanbieding van het beleidsstandpunt ‘Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij’, aangaande de inzet van gewapende particuliere beveiligers aan boord van Nederlandse koopvaardijschepen

Te behandelen:

5
Programma rondetafelgesprek Bescherming Nederlandse schepen tegen piraterij op 13 april 2016

Details


Blok 1: Koopvaardij en wetenschap (11.00-12.15)
Mw. Netelenbos, Voorzitter Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders
Dhr. Van Binsbergen, Nederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij
Dhr. Veldhoven, Exclusive Security Services & Special Assignments 
Mw. Den Hollander-Fischer, Nautilus International
Dhr. Soons, Emeritus Hoogleraar, Universiteit Utrecht
 
Blok 2: Militairen (12.20-13.20)
Mw. Snels, Voorzitter Algemene Federatie Militair Personeel
SBN Bekkering,  Plv. C-ZSK
Generaal-majoor bd Cobelens
Commandeur bd Hijmans