Algemeen overleg : Digitale overheid 2017/ BasisRegistratie Personen

De vergadering is geweest

7 november 2013
13:00 - 16:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken

4e Herziene convocatie i.v.m. samenvoeging algemeen overleggen Digitale overheid 2017 en BasisRegistratie Personen en gewijzigde eindtijd

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • R.H.A. Plasterk
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • R.F.A. Oosenbrug (PvdA)
 • R.E. van der Linde (VVD)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • Voorzitter
  M.A. Berndsen-Jansen (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Visiebrief digitale overheid 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op het het onderzoek van Capgemini in opdracht van de Europese Commissie, om de doelstellingen uit het Europese egovernment actieplan te monitoren

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Fiche: Mededeling maatregelen tegen lock-in bij opbouw van ICT-systemen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanbieding Visie en Actieplan Open Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  De recente digitale aanval op Belgacom

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van de antwoordbrief aan gebruikersvereniging PinkRoccade betreffende de voortgang van de modernisering Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (mGBA)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toetsmodel Privacy Impact Assessment Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken Open data

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Stand van zaken Digitale Overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang van de bouw van de Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Toezegging inzake verwerking burgerservicenummer in het BTW-nummer van ZZP'ers

  Te behandelen:

  Loading data