Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene Agenda procedurevergadering OCW op 19 december 2013, ivm ontvangst van vooraf aangekondigde brieven.
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering OCW van 19 december 2013

Deelnemers


Agendapunten

1
Voorstel uitstel inbreng schriftelijk overleg over brief Uitwerking andere eindtoetsen basisonderwijs d.d. 26-11-2013 (inbrengdatum 15 januari a.s.), ivm ontvangst voorhangbesluit in derde week van januari 2014

Details

Besluit: De inbreng schriftelijk overleg wordt met twee weken uitgesteld.

Een concept van het besluit is te vinden op de website http://www.internetconsultatie.nl/toetsbesluit_po

2
Besluitenlijst procedurevergadering 5 december 2013.
3
Door middel van ad-hocbesluitvorming d.d. 11 december 2013 is besloten om een Briefing te organiseren over de rekentoets door CITO op donderdag 19 december 2013 van 11.00 -12.00 uur t.b.v de inbreng voor feitelijke vragen over de ontwikkelingen rond de rekentoets op 15 januari 2014.
4
Brievenlijst
25
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

37
De commissieleden maken de onderlinge afspraak om een VAO-aankondiging pas in de tweede termijn van een AO kenbaar te maken.
38
De commissieleden stellen vast dat gestreefd moet worden naar een evenwichtige verdeling van spreektijd tussen bewindslieden en Kamer.