Procedurevergadering

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering: "Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda procedurevergadering BiZa d.d. 29 maart 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering BiZa d.d. 29 maart 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
9
Uitvoering motie-Marcouch/Hennis-Plasschaert (28684, nr. 314) over een samenhangend juridisch kader waarmee de handelingen van de publieke diensten kunnen worden gestaakt als gevolg van intimiderend en agressief gedrag van de cliënt

Te behandelen:

26
Advies van de Raad voor openbaar bestuur (Rob) op verzoek van de Tweede Kamer inzake de organisatie van de (rijks)overheid, het gebruik van ICT en de dienstverlening aan de burger, in hun onderling verband

Te behandelen:

27
Rondetafelgesprek visienota bestuur en bestuurlijke inrichting
28
Rondetafelgesprek verkiezing waterschapsbesturen
35
Derde nota van wijziging Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Te behandelen: