Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

2 februari 2010
16:30 - 17:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Deelnemers

 • C.W.A. Jonker (CDA)
 • S.A. Blok (VVD)
 • Y.J. van Hijum (CDA)
 • S. Karabulut (SP)
 • P.H. Omtzigt (CDA)
 • R.A. Vermeij (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Aanvullend Akkoord bij het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije overeenkomstig de artikelen 7 en 26 van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten op 14 december 1972, en houdende herziening van het Verdrag inzake sociale zekerheid, gesloten tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Turkije op 5 april 1966; Ankara, 16 april 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Onderzoeksrapport evaluatie bestuurlijke boete Wet arbeid vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Nadere informatie eenduidige loonaangifte

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport commissie beleggingsbeleid en risicobeheer (Frijns)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Evaluatie beperking verwijtbaarheidstoets

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rapport Commissie toekomstbestendigheid aanvullende pensioenregelingen (Goudswaard)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere uitwerking plan van aanpak social return

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Verantwoord beleggen door pensioenfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eerste evaluatieronde Bestuurlijk Akkoord Participatie

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de erfenis van een minderjarig kind in relatie tot de Wet werk en bijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Schriftelijk overleg naar aanleiding van het voorstel van de Gemeente Duiven over samenwonen in relatie tot de hoogte van de AOW

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Richtlijn inzake preventie van letsels door scherpe voorwerpen in de ziekenhuis- en gezondheidsbranche

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rondetafelgesprek over het witboek "Schoon genoeg"

 15. 15

  Hoorzitting adviezen commissie Frijns, Goudswaard en het mislukte overleg tussen sociale partners en ouderenbonden *

 16. 16

  Brievenlijst

 17. 17

  Reactie Stichting Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid m.b.t. keuring ME/CVS patiƫnten