Algemene Politieke Beschouwingen 2023

De dagen na Prinsjesdag stonden zoals gebruikelijk in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. Het debat, dit jaar op woensdag 20 september en donderdag 21 september, ging over de hoofdpunten van de Miljoenennota en de rijksbegroting voor 2024.

Schematische weergave van de gebeurtenissen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. De fractievoorzitters gaan twee dagen in debat met de demissionaire minister-president.

Terugkijken en meer lezen

Algemene Politieke Beschouwingen

Op Prinsjesdag, dit jaar op 19 september, bood demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën de Miljoenennota en rijksbegroting voor 2024 aan de Tweede Kamer aan. Direct hierna, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB), debatteren de fractieleiders over de hoofdpunten van de kabinetsplannen. In het debat wordt duidelijk welke ruimte het kabinet heeft om zijn plannen daadwerkelijk uit te voeren en hoe groot de steun daarvoor is. Op woensdag 20 september was het woord aan de Kamerleden. Op donderdag 21 september beantwoordde demissionair minister-president Mark Rutte de vragen die de Tweede Kamer een dag eerder had gesteld. 

Overzicht van de plenaire zaal tijdens het debat over de Algemene Politieke Beschouwingen 2023.
Kamerleden in debat tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 20 september 2023.

Moties

Tijdens de APB voert de minister-president het woord namens de regering. De fractievoorzitters spreken namens hun partijen. Zij kunnen in moties bezwaren indienen tegen de voorstellen van de regering, of vragen om aanpassingen.

Algemene Financiële Beschouwingen

Na het debat van de fractievoorzitters met de premier volgen de Algemene Financiële Beschouwingen in de Tweede Kamer. De financieel specialisten van de Kamerfracties debatteren met de minister en de staatssecretaris van Financiën over de rijksbegroting.

Begrotingsdebatten

In de daaropvolgende maanden verdedigen alle ministers en staatssecretarissen afzonderlijk hun eigen begroting in de Tweede Kamer. Allerlei onderdelen van het beleid komen daarna nog regelmatig aan de orde in andere debatten in de Kamer. Veel plannen uit de begrotingen moeten in afzonderlijke wetsvoorstellen worden uitgewerkt en behandeld.