Zoeken in Tweedekamer.nl

Zoekresultaten (25)

U zoekt op ‘breedplaat’

Overige Kamerstukken

Rapport “Voorstellen voor en achtergronden bij rekenregels voor de beoordeling van bestaande bouw”

die aan de onderzijde van de totale vloer benodigd is, zo veel als mogelijk is in de breedplaat opgenomen. Dat geldt ook voor installatievoorzieningen zoals centraaldozen en ventilatiekanalen. De breedplaten hebben een variabele lengte en vaak...

2019D21053

Overige Kamerstukken

Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

de overspanning, waarbij de naad evenwijdig aan de lijnvormige ondersteuningen loopt; • Speciale situaties, bijvoorbeeld in de buurt van een grote sparing in de vloer. breedplaat breedplaat breedplaat breedplaat breedplaat figuur 2 Puntvormig ondersteunde vloeren waarbij...

2017D28425

Overige Kamerstukken

Second opinion advies breedplaten Turfmarkt 147

vragen SMTM JenV Dit hoofdstuk geeft de beantwoording van de extra vragen die zijn gesteld door het SMTM JenV. 10.1 Extra vragen met betrekking tot onderzoeksvraag 1 Het SMTM vraagt hierbij beantwoording van de volgende vragen...

2018D54296

Kamervragen

De conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt

De conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z19160...

2018D50879

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over de conclusie van EenVandaag dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid de huidige landelijke inventarisatie van breedplaat- ofwel bubblevloeren in twijfel trekt. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019...

2018D54032

Overige Kamerstukken

Onderzoeksnotitie: Onderzoek constructieve veiligheid breedplaatvloeren in bestaande bouwwerken opgeleverd na 1999

van de breedplaat vanaf de plaatnaad; dit uitte zich in het ‘afpellen’ van de breedplaat van de druklaag en vervolgens breuk waarbij het breukvlak passerende tralieliggers uit de breedplaat trok en de uiteinden van de koppelwapening...

2018D59313

Overige Kamerstukken

Position paper S. Wijte t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren d.d. 31 mei 2018

druklaag breedplaat trekkracht drukkracht trekkracht drukkracht Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de gedeeltelijke instorting van de parkeergarage Eindhoven is naar voren gekomen dat: • constructeurs bij het ontwerpen van breedplaatvloeren die in twee richtingen...

2018D30723

Overige Kamerstukken

Position paper TNO t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren d.d. 31 mei 2018

significante rol spelen. Bij breedplaatvloeren is een van de belangrijkste uitgangspunten in het ontwerp de aanname dat breedplaat en ter plaatse gestort beton samenwerken. Nabij de naad tussen breedplaten moet de trekkracht welke aanwezig is in...

2018D31119

Overige Kamerstukken

Position paper R. Nijsse t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren d.d. 31 mei 2018

hechting moet zodanig sterk zijn dat alle schuif-en trekspanningen, die in de vloer kunnen ontstaan, in het contactvlak breedplaat- gestorte betonlaag overgedragen kunnen worden zodat de vloer een geheel vormt. (zie bijlage deel betonvloersystemen). Betonnen...

2018D31133

Overige Kamerstukken

Brief aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders over het instorten parkeergarage Eindhoven Airport

bij andere gebouwen met vloeren van geprefabriceerde breedplaten. Dit is voor mij aanleiding om u deze brief te sturen. De sterkte van de aansluiting tussen een geprefabriceerde breedplaat en de ter plaatse gestorte betonlaag wordt...

2017D26707

Overige Kamerstukken

Position paper Bouwend Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Veiligheid betonvloeren d.d. 31 mei 2018

beton. Hiervoor zijn 500 leden intensief benaderd. Op basis hiervan lijkt het om 50 tot 100 gebouwen te gaan in de categorieën oranje en rood.   Getroffen gebouwen kunnen worden versterkt door verbindingswapening tussen breedplaat en...

2018D31709

Overige Kamerstukken

Position paper R. Nijsse t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek veiligheidsrisico's bouwprojecten d.d. 12 december 2018

in Eindhoven is enorm. Niet alleen gezien de schade in Eindhoven zelf maar ook gezien de vele gesloten gebouwen en de vele controles die nodig waren om onverdachte gebouwen te controleren op constructieve veiligheid. Ook zijn...

2019D00140

Kamervragen

Het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

is geweest van instortingsgevaar? Vraag 3 Is het waar dat er bij deze instorting sprake is van «kanaalplaatvloeren», in tegenstelling tot de parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven, waar de oorzaak hoogstwaarschijnlijk het gebruik van «...

2018D45648

Overige Kamerstukken

Tweede antwoordbrief

is daarbij echter te gering geweest om een voldoende betrouwbare uitspraak te kunnen doen over andere vergelijkbare vloerconstructies. Aanvullend wordt opgemerkt dat proefbelastingen vaak zijn uitgevoerd bij projecten waar vooraf was vastgesteld dat er geen sprake...

2019D33702

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer

gelijksoortige verbindingen. Vraag 3 Is het waar dat er bij deze instorting sprake is van «kanaalplaatvloeren», in tegenstelling tot de parkeergarage bij de luchthaven in Eindhoven, waar de oorzaak hoogstwaarschijnlijk het gebruik van «breedplaat-«...

2018D49524