Dienst Informatie en Archief

De Dienst Informatie en Archief (DIA) levert een bijdrage aan de kwaliteit en de transparantie van het parlementaire proces, door degenen die werkzaam zijn binnen de Tweede Kamer van informatie te voorzien en door de producten die uit het parlementaire proces voortkomen te ontsluiten voor de buitenwereld. 

De drie hoofdtaken zijn:

  1. informatievoorziening aan klanten en klantgroepen (Kamerleden, fracties, commissies, ambtelijke diensten, externen);
  2. beheren van het Centraal Archief (papier en digitaal);
  3. ontwikkelen en beheren van informatiesystemen, zoek- en taaltechnologie;
  4. beheer van de (historische) Boekencollectie.