Gang

Wetsvoorstel Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Het wetsvoorstel introduceert een regeling voor toekenning van ouderschap na draagmoederschap binnen Nederland en een regeling voor de erkenning van ouderschap na draagmoederschap uit het buitenland. Het bieden van een betere bescherming van het kind, de draagmoeder en de wensouders is hierbij het doel. In samenhang hiermee worden ook het wensouderschapsverlof en enige strafbaarstellingen voorgesteld. Daarnaast beoogt het wetsvoorstel het recht op afstammingsinformatie te versterken, de mogelijkheden tot beëindiging van het ouderschap te verruimen, de termijnen voor de ontkenning van het ouderschap of de vernietiging van de erkenning te schrappen, en de bescherming van minderjarige ouders te versterken.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

In afwachting nota nav verslag

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 oktober 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 14:30 - 15:30

Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:44 - 15:45

Wetgevingsproces

 1. 4 juli 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 7 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 4. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen. 

 5. 13 september 2023

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 12 oktober 2023 te 14.00 uur. 

 6. 12 oktober 2023

  Wet kind, draagmoederschap en afstamming (36390) (is verplaatst naar 19 oktober 2023)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 7. 19 oktober 2023

  Wet kind, draagmoederschap en afstamming (36390)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

Documenten