Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie Open data richtlijn

De Wet open overheid regelt dat gegevens verzameld voor de taakuitoefening van de overheid openbaar zijn. De Wet hergebruik regelt dat ze ook beschikbaar zijn voor andere toepassingen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en maakt hergebruik goedkoper en gemakkelijker en breidt het uit naar gegevens uit door de overheid betaald wetenschappelijk onderzoek en naar gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum wenst de commissie een technische briefing te organiseren, alsmede een rondetafelgesprek. Een uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek zal namens de leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV) en Slootweg (CDA) via emailprocedure aan de commissie worden voorgelegd.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 om 16.00 uur.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 23 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken 

 3. 5 juli 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum wenst de commissie een technische briefing te organiseren, alsmede een rondetafelgesprek. Een uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek zal namens de leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV) en Slootweg (CDA) via emailprocedure aan de commissie worden voorgelegd.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 om 16.00 uur. 

 4. 19 juli 2023

  [EMAILPROCEDURE] Voorstel programma rondetafelgesprek w.v. Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

  E-mailprocedure

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 5 oktober 2023

  Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Documenten