Gang

Wetsvoorstel Wet implementatie Open data richtlijn

De Wet open overheid regelt dat gegevens verzameld voor de taakuitoefening van de overheid openbaar zijn. De Wet hergebruik regelt dat ze ook beschikbaar zijn voor andere toepassingen. Dit wetsvoorstel geeft uitvoering aan een Europese richtlijn en maakt hergebruik goedkoper en gemakkelijker en breidt het uit naar gegevens uit door de overheid betaald wetenschappelijk onderzoek en naar gegevens van overheidsondernemingen, zoals de NS.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 145
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
PVV 37 Voor
GroenLinks-PvdA 25 Voor
VVD 24 Voor
NSC 20 Voor
D66 9 Voor
BBB 7 Voor
CDA 5 Tegen
SP 5 Voor
ChristenUnie 3 Voor
DENK 3 Voor
FVD 3 Voor
PvdD 3 Voor
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
JA21 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:45

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 16:35 - 21:14

Procedurevergadering

Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:24 - 14:25

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum wenst de commissie een technische briefing te organiseren, alsmede een rondetafelgesprek. Een uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek zal namens de leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV) en Slootweg (CDA) via emailprocedure aan de commissie worden voorgelegd.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 om 16.00 uur.

Tijd activiteit: 11:00 - 12:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken

Tijd activiteit: 16:00 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 23 juni 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 27 juni 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Digitale Zaken 

 3. 5 juli 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Voorafgaand aan de inbrengdatum wenst de commissie een technische briefing te organiseren, alsmede een rondetafelgesprek. Een uitgewerkt voorstel voor het rondetafelgesprek zal namens de leden Rahimi (VVD), Van Weerdenburg (PVV) en Slootweg (CDA) via emailprocedure aan de commissie worden voorgelegd.   Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 oktober 2023 om 16.00 uur. 

 4. 19 juli 2023

  [EMAILPROCEDURE] Voorstel programma rondetafelgesprek w.v. Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

  E-mailprocedure

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Digitale Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 6. 5 oktober 2023

  Wet implementatie Open data richtlijn (36382)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 7. 25 oktober 2023

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 26 oktober 2023

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 24 januari 2024

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Het wetsvoorstel is reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 10. 5 maart 2024

  Plenaire vergadering: Wet implementatie Open data richtlijn (Kamerstuk 36382)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld. 

 11. 12 maart 2024

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten