Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag)

Dit wetsvoorstel stelt wijzigingen voor in de Wet op de huurtoeslag. De Wet op de huurtoeslag wordt vereenvoudigd, zodat mensen beter begrijpen waar ze aan toe zijn, minder gegevens hoeven aan te leveren en de uitvoering simpeler wordt.
De volgende veranderingen worden aangekondigd:
- Afschaffen van de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag. Hiermee wordt het bereik van de huurtoeslag verbreed en worden meer huurders met een laag inkomen maar te hoge huur geholpen bij de betaalbaarheid van hun woonlasten.
- Het afschaffen van subsidiëring van servicekosten. De kale huurprijs wordt bepalend.
- Verlagen van de jongerenleeftijdsgrens om voor volledige huurtoeslag in aanmerking te komen van 23 jaar naar 21 jaar.

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Voltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:50 - 13:51

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:30 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 27 februari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 7 maart 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken 

 3. 9 maart 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 30 maart 2023 te 14.00 uur.  

 4. 30 maart 2023

  Wijziging van de Wet op de huurtoeslag (vereenvoudiging van de huurtoeslag) (TK 36311)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 17 mei 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 17 mei 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 4 juli 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 8. 6 juli 2023

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 9. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaren. 

 10. 26 maart 2024

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 11. 4 april 2024

  Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

  Procedurevergadering

 12. 11 april 2024

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 13. 3 juni 2024

  Plenaire vergadering: Wet vereenvoudiging van de huurtoeslag (36311)

  Plenair debat (wetgeving)

Documenten