Gang

Wetsvoorstel Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

 1. Voltooid: Voorbereiding
 2. Onvoltooid: Debat
 3. Onvoltooid: Stemming
 4. Onvoltooid: Afgedaan

Activiteiten

Controversieel verklaard

Procedurevergadering

Besluit: Controversiële status behouden.

Tijd activiteit: 16:30 - 18:00

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard.

Tijd activiteit: 15:05 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 maart 2023.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd activiteit: 15:45 - 16:30

Wetgevingsproces

 1. 30 januari 2023

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 31 januari 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

 3. 15 februari 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 8 maart 2023. 

 4. 8 maart 2023

  Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en enkele andere wetten met het oog op een integrale en gecoördineerde aanpak bij meervoudige problematiek en de daarvoor benodigde gegevensverwerking (Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 september 2023

  Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 6. 12 september 2023

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. 

 7. 20 december 2023

  Procedurevergadering VWS

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversiële status behouden. 

Documenten