Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van richtlijn 2008/96/EG en wijziging van die richtlijn door richtli

Dit wetsvoorstel heeft betrekking op de manier waarop de Europese richtlijn 2008/96/EG en de recente wijziging daarvan door richtlijn (EU) 2019/1936 in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd worden. Deze richtlijnen schrijven voor dat beheerders van een weg bij het ontwerp, de aanleg en het gebruik ervan procedures uitvoeren ten behoeve van de verkeersveiligheid. De bepalingen uit de richtlijn golden tot nu toe alleen voor rijkswegen die onder beheer van Rijkswaterstaat vallen. Met de wijziging kunnen die bepalingen ook gaan gelden voor wegen die onder beheer van gemeenten, provincies of waterschappen vallen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 16:44 - 16:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 12 september 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 13 september 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat 

 3. 5 oktober 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 2 november 2022. 

 4. 2 november 2022

  Wijziging Wegenverkeerswet en intrekking Wet beheer rijkswaterstaatswerken in verband met het vaststellen van een wettelijke grondslag ten behoeve van de implementatie van de herziene richtlijn 2008/96/EG

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 7 december 2022

  Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

  Procedurevergadering

  Besluit: Als hamerstuk aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 8 december 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 december 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: De Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en intrekking van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (36189)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten