Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting ((EU) 2021/2101)

In dit wetsvoorstel wordt de Richtlijn (EU) 2021/2101 van 24 november 2021 gedeeltelijk uitgevoerd. Doel van deze richtlijn is het bevorderen van de transparantie van de betalingen van winstbelasting die multinationals wereldwijd verrichten. De richtlijn wil bereiken dat bedrijven zich verantwoordelijk gedragen op het terrein van de winstbelastingen en bijdragen aan de welvaart door hun eerlijke aandeel in de belasting te betalen daar waar zij activiteiten verrichten en de winst behalen.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 140
75Verplicht: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen Niet deelgenomen
VVD 34 Voor
D66 24 Voor
PVV 17 Voor
CDA 14 Voor
PvdA 9 Voor
SP 9 Voor
GroenLinks 8 Voor
PvdD 6 Voor
ChristenUnie 5 Voor
FVD 5 Tegen
DENK 3 Voor
Groep Van Haga 3 Voor
JA21 3 Tegen
SGP 3 Voor
Volt 2 Voor
BBB 1 Voor
BIJ1 1 Niet deelgenomen
Fractie Den Haan 1 Tegen
Gündogan 1 Voor
Omtzigt 1 Voor

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 13:00 - 16:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie besluit het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg, te voeren met zowel de minister voor Rechtsbescherming als de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst.

Tijd activiteit: 14:00 - 15:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor nader verslag vaststellen op dinsdag 14 maart 2023 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 09:00 - 10:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 oktober 2022 te 14.00 uur.  Voortouw overnemen van de vaste Kamercommissie voor J&V.

Tijd activiteit: 09:30 - 11:00

Procedurevergadering

Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.

Tijd activiteit: 14:30 - 16:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Tijd activiteit: 16:00 - 16:35

Wetgevingsproces

 1. 1 juli 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 5 juli 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid 

 3. 14 september 2022

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie Financiën verzoeken de behandeling over te nemen.  

 4. 15 september 2022

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 11 oktober 2022 te 14.00 uur.  Voortouw overnemen van de vaste Kamercommissie voor J&V. 

 5. 11 oktober 2022

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 23 februari 2023

  Procedurevergadering Financiën (Let op: afwijkend tijdstip)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor nader verslag vaststellen op dinsdag 14 maart 2023 te 14.00 uur. 

 7. 14 maart 2023

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 8. 11 mei 2023

  Procedurevergadering Financiën

  Procedurevergadering

  Besluit: De commissie besluit het wetsvoorstel te behandelen in een wetgevingsoverleg, te voeren met zowel de minister voor Rechtsbescherming als de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst. 

 9. 3 juli 2023

  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

  Wetgevingsoverleg

  Besluit: Behandeld. 

 10. 6 juli 2023

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 5 juli 2023)

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

Documenten