Wetsvoorstel

Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021

Wijziging van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021) in verband met aanpassing van het overgangsrecht. Het overgangsrecht wordt aangepast zodat meer rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden van inburgeraars die nog onder de Wi 2013 vallen. Het gaat hierbij om de ontheffing van de inburgeringsplicht, verlenging van examentermijnen en terugbetaling van de lening. Ook wordt de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen uitgebreid. Tot 1 januari 2022 zijn inburgeraars ingestroomd onder de Wet inburgering (Wi 2013) en daarmee zal het inburgeringsregime van deze wet nog zeker tot 2027 doorwerken. De Wi 2013 is opgezet als een strenge wet, waar de verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt bij de inburgeringsplichtige. De uitvoeringspraktijk heeft geleerd dat dit stelsel een aantal belemmeringen kent waardoor de inburgering niet altijd goed verloopt. De verbetermogelijkheden konden niet voor inwerkingtreding van de Wi 2021 worden gerealiseerd. Dit wetsvoorstel zorgt voor een grondslag om de verbetermogelijkheden ook na de datum van inwerkingtreding uit te voeren.

Activiteiten

Wetgevingsproces

14 apr 2022
Het wetsvoorstel is ingediend
19 apr 2022

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

Procedurevergadering
19 apr 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mei 2022

Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
Meer zien

Documenten

03 mei 2022
Download Beslisnota
Alle documenten