Gang

Wetsvoorstel Aanpassing overgangsrecht Wet inburgering 2021

Wijziging van de Wet inburgering 2021 (Wi 2021) in verband met aanpassing van het overgangsrecht. Het overgangsrecht wordt aangepast zodat meer rekening kan worden gehouden met individuele omstandigheden van inburgeraars die nog onder de Wi 2013 vallen. Het gaat hierbij om de ontheffing van de inburgeringsplicht, verlenging van examentermijnen en terugbetaling van de lening. Ook wordt de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen uitgebreid. Tot 1 januari 2022 zijn inburgeraars ingestroomd onder de Wet inburgering (Wi 2013) en daarmee zal het inburgeringsregime van deze wet nog zeker tot 2027 doorwerken. De Wi 2013 is opgezet als een strenge wet, waar de verantwoordelijkheid voor de inburgering ligt bij de inburgeringsplichtige. De uitvoeringspraktijk heeft geleerd dat dit stelsel een aantal belemmeringen kent waardoor de inburgering niet altijd goed verloopt. De verbetermogelijkheden konden niet voor inwerkingtreding van de Wi 2021 worden gerealiseerd. Dit wetsvoorstel zorgt voor een grondslag om de verbetermogelijkheden ook na de datum van inwerkingtreding uit te voeren.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 15:20 - 16:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:16 - 14:17

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:15

Procedurevergadering

Besluit: Ter informatie.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2022 te 14.00 uur

Tijd activiteit: 16:15 - 17:00

Wetgevingsproces

 1. 14 april 2022

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 19 april 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid - LET OP aanvangstijdstip gewijzigd

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 11 mei 2022 te 14.00 uur 

 3. 19 april 2022

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 4. 11 mei 2022

  Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 12 mei 2022

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 6. 17 mei 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 7. 14 juni 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 8. 16 juni 2022

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 9. 13 september 2022

  Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Procedurevergadering

  Besluit: Ter informatie. 

 10. 29 september 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

 11. 5 september 2023

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten