Gang

Wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming

De richtlijn modernisering consumentenbescherming wil zorgen voor een betere handhaving van Europese consumentenregels. Ook worden Europese consumentenregels aangepast zodat zij beter geschikt zijn voor nieuwe, met name digitale ontwikkelingen. Met deze richtlijn worden vooral de regels die gelden voor online handelaren en aanbieders van onlinemarktplaatsen uitgebreid en verduidelijkt. Consumenten zoeken, vergelijken en kopen steeds vaker producten en diensten online. Het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op het internet wordt bijvoorbeeld verboden.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:40 - 15:41

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 november 2021 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Wetgevingsproces

 1. 13 oktober 2021

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 14 oktober 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 

 3. 26 oktober 2021

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 18 november 2021 te 14.00 uur. 

 4. 18 november 2021

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming) (35940)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 14 december 2021

  Procedurevergadering (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 6. 15 december 2021

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 8 maart 2022

  Procedurevergadering EZK (digitaal)

  Procedurevergadering

  Besluit: Reeds aangemeld voor plenaire behandeling. 

 8. 10 maart 2022

  Plenaire vergadering: Hamerstuk (Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Prijzenwet in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/2161 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn 93/13/EEG van de Raad en Richtlijnen 98/6/EG, 2005/29/EG en 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft betere handhaving en modernisering van de regels voor consumentenbescherming in de Unie (PbEU 2019, L 328) (Implementatiewet richtlijn modernisering consumentenbescherming)) (35940)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten