Wetsvoorstel

Initiatiefwetsvoorstel van het lid De Hoop om een aantal bepalingen ten behoeve van gelijke kansen in het onderwijs tot te voegen aan artikel 23 in de Grondwet

Voorstel om aan artikel 23 in de Grondwet een aantal bepalingen toe te voegen om meer gelijkheid in het onderwijs te creƫren. Met de aanvullingen blijft de onderwijsvrijheid voor scholen bestaan: Ieder kind heeft recht op onderwijs, en moet elke school kunnen kiezen. Tegelijkertijd moet elke school de plicht hebben om kinderen op gelijke voet te accepteren. Daarbij moet het onderwijs bijdragen aan gelijke kansen, persoonlijkheidsvorming en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtsstaat.

Wetgevingsproces

06 okt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
04 nov 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

Alle documenten