Wetsvoorstel

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen

Het wetsvoorstel implementeert de Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden. De Wet Huis voor Klokkenluiders wordt gewijzigd en heet als gevolg van het wetsvoorstel voortaan de Wet bescherming klokkenluiders. De richtlijn verplicht tot wijziging van het Nederlandse recht op een aantal punten. De belangrijkste implicatie daarvan is dat onder de nieuwe wet de betrokkene niet meer verplicht is eerst intern te melden.

Activiteiten

05 jul 2022
14 jun 2022
08 mrt 2022
24 feb 2022
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden tot na het commissiedebat over Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders.

11:30 - 12:30

15 feb 2022
08 feb 2022
13 jan 2022
Procedurevergadering

Besluit: De minister verzoeken om aan te geven of zij voorliggend wetsvoorstel in de huidige vorm handhaaft of dat zij voornemens is om één wetsvoorstel voor de implementatie van de EU-richtlijn en de evaluatie van de Wet in te dienen.

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
17 jun 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 15 september 2021 te 14.00 uur

11:30 - 12:30

Debat terugkijken
03 jun 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

14:25 - 14:26

Wetgevingsproces

01 jun 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
03 jun 2021

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 jun 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
15 sep 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851) (wordt n.a.v. e-mailprocedure verplaatst naar 1 oktober 2021)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
01 okt 2021

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 jan 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 feb 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
15 feb 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
24 feb 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
08 mrt 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
17 mrt 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
21 apr 2022

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Commissiedebat
12 mei 2022

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 jun 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 jun 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
05 jul 2022

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
07 jul 2022

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

02 jun 2021
Download Advies AP
02 jun 2021
Download Advies TI-NL
Alle documenten