Wetsvoorstel

Wet eerlijke huur

Met dit wetsvoorstel regelt initiatiefnemer Smeulders (GL) dat alle woningen tot 250 punten – en daarmee 98% van de huurwoningen in Nederland – een huurprijs hebben die niet hoger mag liggen dan het bedrag dat in de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte gekoppeld is aan het aantal punten dat de woning waard is. De verdediging van het wetsvoorstel is overgenomen door GL-Tweede Kamerlid Bromet.

Activiteiten

In afwachting van advies Raad van State en reactie initiatiefnemer(s).

15 apr 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat het advies van de Raad van State zal zijn ontvangen en bekend is of en zo ja door wie de verdediging van dit initiatiefwetsvoorstel zal worden overgenomen

12:30 - 14:00

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

30 mrt 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
15 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
22 apr 2021

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering