Wetsvoorstel

Verbod op dienstverrichting door derdeland-verzekeraars

Dit voorstel voor wijziging van de Wet op het financieel toezicht leidt ertoe dat uitsluitend verzekeraars met een vestiging in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie levensverzekeringen en schadeverzekeringen in Nederland mogen verkopen.

Activiteiten

13 okt 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Financiën

15:30 - 15:35

Wetgevingsproces

09 okt 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
13 okt 2020

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 okt 2020

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering