Wetsvoorstel Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

De Eerste Kamer heeft momenteel een zittingstermijn van vier jaar. Na vier jaar zijn er verkiezingen voor alle 75 Eerste Kamerleden. In dit wetsvoorstel wordt de zittingstermijn van Eerste Kamerleden verlengd van vier naar zes jaar en treden om de drie jaar beurtelings 38 en 37 leden af. In feite wordt daarmee teruggegaan naar het stelsel zoals dat gold tussen 1922 en 1983. Het doel van deze aanpassing is om bij te dragen aan een goede positie van de Eerste Kamer in het tweekamerstelsel en een heldere rolverdeling tussen de beide Kamers.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 87
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
FVD 2
Krol 1
Voor
PVV 20
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
DENK 3
SGP 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 09:30 - 13:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:10 - 14:11

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. De commissie dringt aan op een spoedige plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 19:30 - 20:30

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 1 oktober 2020 te 14.00 uur.

Tijd activiteit: 11:30 - 12:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Tijd activiteit: 15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

 1. 16 juli 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 september 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 3 september 2020

  Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 4. 1 oktober 2020

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepalingen inzake de verkiezing, de inrichting en samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (TK 35532)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 29 oktober 2020

  Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 4 november 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 2 december 2020

  Wijzigingsvoorstellen Grondwet n.a.v. eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

  Wetgevingsoverleg

 8. 8 december 2020

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven