Wetsvoorstel

Wet uitbreiding taakstrafverbod

Dit wetsvoorstel houdt in dat het huidige taakstrafverbod voor geweld- en zedenmisdrijven wordt uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid. Het gaat om politiemensen, medewerkers van de brandweer of ambulance, buitengewoon opsporingsambtenaren en andere personen met een publieke taak in het kader van de handhaving van de orde of veiligheid.
Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de leden Helder (PVV), Van Oosten (VVD) en Van Dam (CDA) (Kamerstukken II 2018/19, 35000-VI, nr. 24).

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 32
PVV 20
CDA 19
50PLUS 3
SGP 3
FVD 2
Krol 1
Tegen
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
DENK 3
Van Kooten-Arissen 1

Activiteiten

28 jan 2021
Procedurevergadering

Besluit: Aan de orde geweest bij het plenaire debat over de Wet uitbreiding taakstrafverbod op 26 januari 2021.

13:00 - 15:30

27 jan 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

10:15 - 13:15

Debat terugkijken
26 jan 2021
Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeling wordt voortgezet.

15:45 - 18:22

17 dec 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:10 - 15:15

24 sep 2020
09 sep 2020
01 sep 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

15:05 - 16:00

Wetgevingsproces

14 jul 2020
Het wetsvoorstel is ingediend
01 sep 2020

Plenaire vergadering: Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 sep 2020

Procedures en brieven

Procedurevergadering
24 sep 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
08 okt 2020

Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
14 okt 2020

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
28 okt 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
16 dec 2020

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
17 dec 2020

Plenaire vergadering: Extra Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 jan 2021

Verzoek op korte termijn inplannen van een WGO over wetsvoorstel wet taakstrafverbod (35528)

E-mailprocedure
20 jan 2021

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
26 jan 2021

Plenaire vergadering: Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het beperken van de mogelijkheden om een taakstraf op te leggen bij geweld tegen personen met een publieke taak (Wet uitbreiding taakstrafverbod) (35528) (1e termijn Kamer)

Plenair debat (wetgeving)
27 jan 2021

Plenaire vergadering: Wet uitbreiding taakstrafverbod (35528) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
28 jan 2021

Procedures en brieven

Procedurevergadering
02 feb 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
Meer zien

Documenten

14 jul 2020
Download Advies KBvG
14 jul 2020
Download Advies NOvA
14 jul 2020
Download Advies VBN
14 jul 2020
Download Advies NVvR
14 jul 2020
Download Advies politie
22 jan 2021
Download Sprekerslijst
Alle documenten