Wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen

Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van het Nederlandse systeem voor het telefonisch overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden (hierna: telemarketing). Voor telemarketing geldt op dit moment een zogenaamd opt-out-systeem, wat inhoudt dat abonnees die natuurlijke personen zijn ongevraagd telefonisch mogen worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register of aan de verzender anderszins te kennen hebben gegeven niet te willen worden benaderd. Dit wetsvoorstel introduceert een opt-in-systeem voor telemarketing. Het uitgangspunt van dit nieuwe systeem is dat telemarketing aan natuurlijke personen niet mag plaats-vinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.

Voorbereiding
Debat
Stemming
Afgedaan

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 149
75Vereist: 75
149Totaal: 149

Voor
VVD 32
PVV 20
D66 19
CDA 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 4
50PLUS 3
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Krol 1
Van Kooten-Arissen 1
Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:00 - 15:30

Bekijk via Debat Gemist

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 10:45 - 13:15

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:30 - 14:31

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel reeds voor plenaire behandeling aangemeld.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:15

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 16:30 - 17:30

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Wetsvoorstel niet behandelen voor het zomerreces.  Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 mei 2020 te 12.00 uur.

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Tijd activiteit: 20:40 - 20:41

Wetgevingsproces

 1. 25 maart 2020

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 1 april 2020

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 6 april 2020

  Procedurevergadering (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 4. 14 mei 2020

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 8 september 2020

  Procedurevergadering (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 6. 9 september 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 22 september 2020

  Procedurevergadering (videoverbinding)

  Procedurevergadering

 8. 8 december 2020

  Procedurevergadering (via videoverbinding)

  Procedurevergadering

 9. 9 december 2020

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 10. 20 januari 2021

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421)

  Plenair debat (wetgeving)

 11. 26 januari 2021

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

Documenten

Naar boven