Wetsvoorstel Afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.
Het belang van goede rekenvaardigheden verdwijnt niet met het afschaffen rekentoets. Daarom wordt een tweeledig alternatief voorgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen met en zonder wiskunde. Voor alle leerlingen wordt toegewerkt naar een situatie waarbij rekenen voortaan als een meer geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma is ingepast. Het doel blijft om er voor te zorgen dat leerlingen het voortgezet onderwijs (vo) verlaten met voldoende rekenkennis en –vaardigheden voor deelname aan de samenleving en een vervolgopleiding.

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 32
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
50PLUS 4
PvdD 4
SGP 3
DENK 3
FVD 2
Van Kooten-Arissen 1
Van Haga 1
Tegen
PVV 20

Activiteiten

Wetgevingsoverleg

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Besluit: Behandeld.

Tijd activiteit: 10:00 - 12:00

Procedurevergadering

Besluit: Agenderen voor zeer beknopt wetgevingsoverleg, te plannen vóór 29 mei a.s.

Tijd activiteit: 14:45 - 15:45

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 15:20 - 15:30

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 januari 2020 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:15

Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

 1. 6 december 2019

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 10 december 2019

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 19 december 2019

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 4. 23 januari 2020

  Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 13 februari 2020

  Procedurevergadering

  Procedurevergadering

 6. 13 februari 2020

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 7. 6 april 2020

  Procedurevergadering in verband met behandeling spoedeisende wetsvoorstellen (videoconferentie)

  Procedurevergadering

 8. 21 april 2020

  Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

  Wetgevingsoverleg

 9. 22 april 2020

  Plenaire vergadering: Einde vergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus, de Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (35153), de Wet Defensiematerieelbegrotingsfonds (35 380), de Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezetonderwijs (35 357) en de Wet Sterk beroepsonderwijs (35 336)

  Stemmingen

Documenten

Naar boven