Wetsvoorstel

Afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs.
Het belang van goede rekenvaardigheden verdwijnt niet met het afschaffen rekentoets. Daarom wordt een tweeledig alternatief voorgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen met en zonder wiskunde. Voor alle leerlingen wordt toegewerkt naar een situatie waarbij rekenen voortaan als een meer geïntegreerd onderdeel van het onderwijsprogramma is ingepast. Het doel blijft om er voor te zorgen dat leerlingen het voortgezet onderwijs (vo) verlaten met voldoende rekenkennis en –vaardigheden voor deelname aan de samenleving en een vervolgopleiding.

Activiteiten

Week 11
Plenair debat

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (35357)

13 feb 2020
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:15

13 feb 2020
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

15:20 - 15:30

19 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 23 januari 2020 om 10.00 uur.

10:15 - 11:15

10 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

15:45 - 16:15

Wetgevingsproces

06 dec 2019
Het wetsvoorstel is ingediend
10 dec 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
19 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
23 jan 2020

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
13 feb 2020

Procedurevergadering

Procedurevergadering
13 feb 2020

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 mrt 2020

Plenaire vergadering: Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo) (35357)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten