Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap

Met dit wetsvoorstel moet mogelijk worden gemaakt dat op laagdrempelige wijze de abortuspil via de huisarts kan worden verstrekt. Initiatiefnemers van dit wetsvoorstel stellen voor dat alle vrouwen in Nederland de keuze hebben om een ongewenste zwangerschap in een vroeg stadium af te breken. Het is van belang dat dit kan bij een vertrouwde hulpverlener in de buurt. De zogenaamde ‘abortuspil’ kan tot negen weken tijd worden verstrekt.

Activiteiten

05 dec 2019
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:40 - 14:00

04 dec 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

10:15 - 11:30

20 nov 2019
Procedurevergadering

Besluit: Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

10:15 - 11:30

23 jan 2019
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 6 februari 2019 om 14.00 uur

10:15 - 11:30

Datum volgt
Plenair debat

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

Wetgevingsproces

22 feb 2018
Het wetsvoorstel is ingediend
14 mrt 2018

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
19 dec 2018

Procedurevergadering

Procedurevergadering
20 dec 2018

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 jan 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
06 feb 2019

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts - 34891

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
20 nov 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
04 dec 2019

Procedurevergadering

Procedurevergadering
05 dec 2019

Plenaire vergadering: Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
27 jan 2021

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
03 feb 2021

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering

Plenaire vergadering: Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts (34891)

Plenair debat
Meer zien

Documenten

Alle documenten