Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

Deze wijziging van de Mediawet 2008 voorziet in een maximum van het aantal regionale publieke media-instellingen (rpmi’s). Daarmee wordt voorkomen dat meer instellingen aanvragen tot aanwijzing indienen en het beperkt beschikbare budget wordt versnipperd.
In Nederland zijn dertien regionale omroepen. Het beschikbare budget wordt over de dertien omroepen verdeeld.
Voorgesteld wordt dat voortaan per provincie maximaal één regionale publieke media-instelling kan worden aangewezen. In Zuid-Holland zijn er twee (dat is in het verleden zo gegroeid) en in elk van de andere provincies is er één. De afwijkende situatie in Zuid-Holland wordt geëerbiedigd.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 13:10 - 13:20

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden als hamerstuk.

Tijd activiteit: 13:45 - 14:00

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2018 om 10.00 uur.

Tijd activiteit: 10:00 - 10:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd activiteit: 15:30 - 15:55

Wetgevingsproces

 1. 27 januari 2018

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 30 januari 2018

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

 3. 1 februari 2018

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 5 februari 2018 om 10.00 uur. 

 4. 5 februari 2018

  Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 5. 6 februari 2018

  Extra procedurevergadering

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden als hamerstuk. 

 6. 8 februari 2018

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 7. 15 februari 2018

  Plenaire vergadering: Hamerstuk: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34 872)

  Hamerstukken

  Besluit: Wetsvoorstel zonder stemming aangenomen. 

Documenten