Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Van Tongeren Constitutionele toetsing door de rechter

Dit initiatiefvoorstel van het Tweede Kamerlid Van Tongeren (GroenLinks) bevat de tweede lezing voor het wijzigen van de Grondwet en strekt ertoe de rechter een beperkte bevoegdheid te geven formele wetten te toetsen aan een aantal grondrechten. Wettelijke bepalingen die de rechter strijdig acht met één van de in het wetsvoorstel genoemde grondrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs of het gelijkheidsbeginsel, kunnen buiten werking worden gesteld.
Het overwegingsvoorstel 28.331 is op 2 december 2008 door de Eerste Kamer aangenomen.
Het overwegingsvoorstel en het onderhavige wetsvoorstel zijn oorspronkelijk ingediend door het toenmalige Tweede Kamerlid Halsema (GroenLinks). Het voormalige Tweede Kamerlid Sap heeft later de verdediging van dit initiatiefvoorstel overgenomen. Bij brief van 5 december 2013 (TK 32.334, nr. 7) heeft mevrouw Van Tongeren de Voorzitter van de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van het feit dat zij het initiatiefvoorstel verder zal verdedigen.

Activiteiten

02 okt 2018
05 okt 2017
Procedurevergadering

Besluit: De commissie verzoekt om een stafnotitie waarin handelingsalternatieven voor de commissie worden geschetst. De notitie zal zo spoedig mogelijk worden geagendeerd.

11:30 - 12:30

03 okt 2017
27 jun 2017
11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken
05 mrt 2015
Plenair debat

Plenaire vergadering: Initiatief-Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (32 334) (1e termijn Kamer)

Besluit: Behandeld.

19:30 - 23:59

Debat terugkijken
09 okt 2014
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

13:20 - 23:59

19 sep 2012
31 mei 2012
23 sep 2010
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 14 oktober 2010 te 14:00 uur.

10:30 - 11:30

24 jun 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: In handen gesteld van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

14:40

11 mrt 2010
Procedurevergadering

Besluit: Aanhouden totdat na de verkiezingen van 9 juni 2010 de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling is aangetreden. Het initiatiefwetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State.

10:30 - 11:30

09 mrt 2010
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Rondgezonden,gepubliceerd en voor advies naar de Raad van State gezonden

15:00

Wetgevingsproces

08 mrt 2010
Het wetsvoorstel is ingediend
09 mrt 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
11 mrt 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
24 jun 2010

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
23 sep 2010

Procedurevergadering commissie BZK

Procedurevergadering
14 okt 2010

VvW van het lid Halsema tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (323340)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
31 mei 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
19 sep 2012

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
04 okt 2012

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
19 dec 2013

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
11 sep 2014

Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
09 okt 2014

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 mrt 2015

Plenaire vergadering: Initiatief-Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (32 334) (1e termijn Kamer)

Plenair debat
06 apr 2017

Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
11 apr 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
21 jun 2017

Verzoek om instemming met het Voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter (TK 32334).

E-mailprocedure
27 jun 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
29 jun 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
04 jul 2017

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
03 okt 2017

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
05 okt 2017

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
27 sep 2018

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
02 okt 2018

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
09 okt 2018

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
16 jan 2019

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Meer zien

Documenten

Alle documenten