Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent Opnemen zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel wil daaraan toevoegen dat de zorg van de overheid tevens gericht is op het welzijn van dieren. Blijkens de toelichting beogen de voorstellers hiermee het belang van het dier en de eigen intrinsieke waarde van dieren in de Grondwet vast te leggen.

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 13:25 - 13:45

Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

Tijd activiteit: 15:05 - 15:15

Bekijk via Debat Gemist

Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.  De Groenlinks-fractie verzoeken om de commissie voor Binnenlandse Zaken te informeren over de verdere voortgang

Tijd activiteit: 10:00 - 11:30

Wetgevingsproces

 1. 4 december 2006

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 4 februari 2009

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 3. 31 mei 2012

  Procedurevergadering cie. Binnenlandse Zaken (Groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Niet controversieel verklaard.  De Groenlinks-fractie verzoeken om de commissie voor Binnenlandse Zaken te informeren over de verdere voortgang 

 4. 6 april 2017

  Extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren)

  Procedurevergadering

  Besluit: Controversieel verklaren. 

 5. 11 april 2017

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1) 

 6. 6 februari 2019

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten