Wetsvoorstel

Initiatiefvoorstel-Halsema en Van Gent Opnemen zorgplicht voor het welzijn van dieren in de Grondwet

Het wetsvoorstel strekt tot aanvulling van artikel 21 van de Grondwet, dat thans voorziet in een zorgplicht van de overheid voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Het voorstel wil daaraan toevoegen dat de zorg van de overheid tevens gericht is op het welzijn van dieren. Blijkens de toelichting beogen de voorstellers hiermee het belang van het dier en de eigen intrinsieke waarde van dieren in de Grondwet vast te leggen.

Activiteiten

04 feb 2009
31 mei 2012
Procedurevergadering

Besluit: Niet controversieel verklaard.  De Groenlinks-fractie verzoeken om de commissie voor Binnenlandse Zaken te informeren over de verdere voortgang

10:00 - 11:30

06 apr 2017
Procedurevergadering

Besluit: Controversieel verklaren.

11:30 - 12:30

11 apr 2017
Stemmingen

Besluit: Controversieel verklaard. (zie besluit bij 34 707, nr. 1)

15:05 - 15:15

Debat terugkijken

Wetgevingsproces

Meer zien

Documenten

Alle documenten