Gang

Wetsvoorstel Initiatiefvoorstel van Smits en Bussemaker Uitbreiding reikwijdte Wet gelijke behandeling tot het openbaar vervoer

In de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) is bepaald dat de wet (nog) niet van toepassing is op openbaar vervoer. De indieners van dit voorstel hebben het altijd als een gemis ervaren dat de uitbreiding niet meteen naar openbaar vervoer (OV) kon. Met dit wetsvoorstel wordt nu bepaald dat de WGBH/CZ van kracht wordt voor het openbaar vervoer per 1 januari 2008.

Activiteiten

In afwachting van advies RVS en reactie initiatiefnemer(s)

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Vervallen

Tijd activiteit: 15:40 - 16:15