Toezeggingen : Toezegging bij Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest

De minister zegt toe de Kamer op hoofdlijnen te zullen informeren over de uitkomst van het onderzoek naar het lekken door ambtenaren van het ministerie van vertrouwelijke stukken naar de pers en een anonieme brief in een rechtszaak.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)
  • Toegezegd aan Roon, R. de (PVV)

Activiteit

Activiteitnummer: 2024A01120
Datum: 14 feb 2024
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Begroting Buitenlandse Zaken (36410-V) antwoord 1e termijn + rest
Commissie (voortouw): Tweede Kamer