Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken Handel

De minister informeert de Kamer over de uitkomsten van de Trade and Technology Council tussen de EU en de VS.

  • Toegezegd door Leeuwen, G.E.W. van (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)
  • Toegezegd aan Bamenga, P. (D66)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A05668
Datum: 15 feb 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken Handel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking