Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024

De minister stuurt voor de begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken 2024 een reactie op het verzoek van de Kamer over de voorlopige voorziening van het Internationaal Gerechtshof in de zaak Zuid-Afrika v. Israƫl over de toepasselijkheid van de Genocideconventie.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07910
Datum: 30 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken (Gymnich) d.d. 2-3 februari 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken