Toezeggingen : Toezegging bij Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024

De minister zal de Kamer zo snel mogelijk een brief sturen over de stappen die zij in Europees verband neemt met betrekking tot de mogelijkheden om sancties op te leggen aan kolonisten die extremistisch geweld plegen.

  • Toegezegd door Bruins Slot, H.G.J. (Minister van Buitenlandse Zaken)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A07908
Datum: 18 jan 2024
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 januari 2024
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken