Toezeggingen : Toezegging bij Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (36 027-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36 028) (1e termijn)

De minister van Buitenlandse Zaken gaat aanvullend advies vragen aan de Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken (CAVV) betreffende het VN-verdrag staatsimmuniteit in het licht van de veranderde omstandigheden sinds het aannemen van het verdrag in 2004, o.a. inzake de implicatie van het verdrag voor mogelijkheden tot inbeslagname van tegoeden die bevroren zijn a.g.v. sancties. Hij zal de Kamer naar aanleiding van dit aanvullend CAVV-advies in het derde of vierde kwartaal van 2023 informeren of het debat over het VN-verdrag staatsimmuniteit hernomen kan worden. In de adviesaanvraag zal ook het amendement-Kat (36027 (R2160). Nr.9) mee worden genomen.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2022A08141
Datum: 13 jun 2023
Soort activiteit: Plenair debat (wetgeving)
Onderwerp(en): Goedkeuring van het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Trb. 2010, 272) (36 027-(R2160)) + Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering BES in verband met het op 2 december 2004 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de immuniteit van rechtsmacht van staten en hun eigendommen (Uitvoeringswet VN-Verdrag staatsimmuniteit) (36 028) (1e termijn)
Commissie (voortouw): Tweede Kamer