Toezeggingen : Toezegging bij Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel

De minister zegt toe om de Kamer separaat aan de reactie op de internetconsultatie bij het wetsvoorstel Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel te informeren over de volgende onderwerpen: de rol van banken bij het tegengaan van sanctieomzeiling; informatie-uitwisseling en -vergaring door banken; informatie-uitwisseling tussen het bedrijfsleven en de overheid; de publicatieplicht bij bestuurlijke boetes. Deze brief wordt met de Kamer gedeeld na afronding van de consultatiefase.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A04844
Datum: 5 jul 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken