Toezeggingen : Toezegging bij Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea

De minister zal de Kamer voorafgaand aan de plenaire afronding van het debat over de Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea per brief een nader antwoord sturen op de vraag van de heer Kuzu over de vervlechting van de civiele en militaire aspecten van de missie, specifiek de taakafbakening tussen de Hoge Vertegenwoordiger en EUFOR-Althea.

  • Toegezegd door Hoekstra, W.B. (Minister van Buitenlandse Zaken, viceminister-president)
  • Toegezegd aan Kuzu, T. (DENK)

Activiteit

Activiteitnummer: 2023A02965
Datum: 21 jun 2023
Soort activiteit: Commissiedebat
Onderwerp(en): Artikel 100-bijdrage aan EUFOR Althea
Commissie (voortouw): vaste commissie voor Buitenlandse Zaken