Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (22)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 15/02/2024

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren

Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren. --1  Voorstel om het gewijzigde amendement-Martens-America (Kamerstuk 36 410 VIII, nr. 112) ontoelaatbaar te verklaren  

2024P02622

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Raad Buitenlandse Zaken Handel. 21501-02-2833  Motie van de leden Hirsch en Teunissen   21501-02-2834  Motie van de leden Hirsch en Teunissen   21501-02-2832  Motie van het lid Tuinman   21501-02-2831  Motie...

2024P02639

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur

Aangehouden motie ingediend bij het debat over het eindverslag van de informateur. --1  Nader gewijzigde motie van het lid Eerdmans over uitspreken dat er werk moet worden gemaakt van een centrumrechts kabinet (t.v.v. 36471-28)  

2024P02627

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (36410-IIA)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024 (36410-IIA). 36410-IIA-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2024  

2024P02485

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024 (36410-VI). 36410-VI-89  Amendement van het lid Omtzigt 36410-VI-89 over een reductie op voorlichters bij de rijksoverheid   36410-VI-35  Amendement van...

2024P02489

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (36410-A)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (36410-A). 36410-A-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024   36410-A-27  Amendement van het lid Heutink c.s. over extra middelen...

2024P02494

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (36410-XII)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2024 (36410-XII). 36410-XII-26  Nader gewijzigd amendement van het lid Grinwis c.s. ter vervanging van nr. 23 over dekking voor middelen voor...

2024P02493

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII)

Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (36410-XVII). 36410-XVII-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024   36410-XVII-14  Amendement van het lid...

2024P02498

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (36410-V). 36410-V-37  Nader gewijzigd amendement van het lid Paternotte c.s. ter vervanging van nr. 35 over extra middelen voor gedetineerdenbegeleiding in...

2024P02621

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (36410-XIV)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2024 (36410-XIV). 36410-XIV-25  Amendement van het lid Tjeerd de Groot over middelen voor de verhoging van...

2024P02496

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I)

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024 (36410-I). 36410-I-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2024  

2024P02484

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI)

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (36410-XVI). 36410-XVI-43  Gewijzigd amendement van de leden Bikker en Klaver ter vervanging van nr. 6 over middelen voor het...

2024P02497

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499)

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake Oekraïne Faciliteit) (36499).

2024P02499

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (36410-J). 36410-J-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024  

2024P02495

Stemmingsuitslagen

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K)

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024 (36410-K). 36410-K-0  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2024  

2024P02492