Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (20)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 03/10/2023

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Water

Aangehouden motie ingediend bij het tweeminutendebat Water. 27625-650  Motie van de leden Bromet en Van Esch over voor 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen in kaart brengen  

2023P17421

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: Richtlijn Bedrijven in Europa: Raamwerk voor Belastingen (BEFIT) COM (2023) 532. 36439-1  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over...

2023P17251

Stemmingsuitslagen

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel: Richtlijn bodemgezondheid COM (2023) 416. 36397-2  Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets bij het EU voorstel...

2023P17235

Stemmingsuitslagen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen

Motie ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Ellian over ‘trouw aan de publieke taak’ toevoegen aan de eed of belofte die ambtenaren afleggen. 29362-337  Motie van het lid Sneller over de voorgestelde ambtseed zodanig aanpassen dat...

2023P17253

Stemmingsuitslagen

Stukken onder 36408

Stukken onder 36408. 29861-120  Arbeidsmigratiepakket n.a.v. de motie van het lid Omtzigt over de voorbereide maatregelen ten aanzien van arbeidsmigratie verder uitwerken en in het vroege najaar voorleggen aan de Kamer (Kamerstuk 36392-5)  

2023P17241

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg

Moties ingediend bij het debat over de toekomst van de ouderenzorg. 31765-808  Motie van het lid Werner over met zorgkantoren in overleg gaan over een systeem om regelarm werk te bevorderen   31765-800  Motie van het...

2023P17252

Stemmingsuitslagen

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333

Regels inzake een wettelijke taak van gemeenten om opvangvoorzieningen voor asielzoekers mogelijk te maken (Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen) 36333. 36333-73  Amendement van het lid Van der Plas over het schrappen van de wettelijke taak...

2023P17236

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Klokkenluiders. 35851-57  Motie van de leden Temmink en Inge van Dijk over toekomstige boeteopbrengsten voor het Huis voor Klokkenluiders ten goede laten komen aan het fonds voor klokkenluiders   35851-58  Motie...

2023P17232

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Mensenhandel en prostitutie. 28638-225  Motie van het lid Mutluer c.s. over het opnemen van Victim Navigators in het programma Samen tegen Mensenhandel   28638-229  Motie van de leden Bikker en Mutluer...

2023P17233

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Uitvoering motie Beckerman over het in kaart brengen van vergunningen die een rol spelen bij het lozen in de Waddenzee. 29684-252  Motie van de leden Tjeerd de Groot en Beckerman over...

2023P17247

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Aantallen vluchten zaken- en privéjets Schiphol. 29665-483  Motie van het lid Alkaya over privévluchten vanaf Nederlandse luchthavens per direct verbieden   29665-484  Motie van de leden Kröger en De Hoop over...

2023P17244

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Maritiem. 31409-419  Motie van het lid Tjeerd de Groot over een taskforce voor het opstellen van een veiligheidsplan voor de recreatievaart   31409-420  Motie van het lid Alkaya over inzetten op...

2023P17246

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Moties ingediend bij de Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen. 36333-67  Motie van het lid Bisschop over het uitwerken van verschillende beleidsvarianten voor een bovengrens aan immigratie   36333-63  Motie van de leden Brekelmans en Van...

2023P17237

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Luchtvaart. 31936-1099  Motie van de leden Van Haga en Graus over vliegveld Lelystad gebruiken voor reizigers en niet voor vluchtelingen   31936-1108  Motie van de leden Graus en Van Haga over...

2023P17242

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Voorhang ontwerpbesluit reële prijzen Jeugdwet. 31839-980  Motie van het lid Raemakers over het kennis- en informatiepunt van de Jeugdautoriteit vragen om in beeld te brengen welke handvatten nodig zijn voor de...

2023P17248