Stemmingsuitslagen

Zoekresultaten (14)

U zoekt in Kamerstukken, Stemmingsuitslagen, 27/09/2022

Bekijk hier de stemmingsuitslagen van de laatst gehouden stemmingen in de Tweede Kamer, en de stemmingslijst van de komende stemmingen.

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst

Moties ingediend bij het debat over het rapport over de Fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst. 31066-1103  Motie van het lid Omtzigt over onderzoek naar het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden   31066-1106  Motie van het lid Alkaya over eenieder die in FSV

2022P16508

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Staat van de volkshuisvesting. 32847-938  Motie van de leden Beckerman en Sylvana Simons over een eenmalige garantiestelling van 50 miljoen waardoor wooncoöperaties externe financieringen kunnen aantrekken   32847-935  Motie van het lid Van Haga over het splitsen van woningen aanmoedigen   32847-936

2022P16514

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Kennisveiligheid Nederlandse kennisinstellingen. 31288-980  Motie van het lid Dekker over chinese studenten en onderzoekers op Nederlandse universiteiten weren uit alle gevoelige kennisdomeinen   31288-979  Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op

2022P16512

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid

Moties ingediend bij het notaoverleg over de Nota Deelnemingenbeleid. 28165-374  Motie van het lid Heinen c.s. over strategische onafhankelijkheid ook als publiek belang definiëren   28165-376  Motie van het lid Alkaya over een vast contract met een leefbaar loon als vuistregel hanteren bij het aandeelhouderschap   28165-378  Motie van het

2022P16505

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT

Moties ingediend bij het tweeminutendebat MIRT. 35925-A-89  Gewijzigde motie van het lid Van der Molen c.s. over realisatie van het treintraject Eindhoven-Heerlen (t.v.v. 35925-A-84)   35925-A-86  Motie van de leden Stoffer en Van der Molen over overleg met de regio's over de aanpak van de Rijnbrug als verkeersknelpunt   35925-A-85  Motie van

2022P16510

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen

Moties ingediend bij het debat over het systeem van de jeugdbeschermingsketen. 31839-893  Motie van de leden Markuszower en Maeijer over het herbeoordelen van het perspectiefbesluit van alle nog lopende uithuisplaatsingen en het bewerkstelligen van terugkeer   31839-894  Motie van het lid Raemakers over concrete maatregelen onderzoeken inzake de

2022P16517

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Moties ingediend bij de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. 35824-49  Gewijzigde motie van het lid Van der Plas over gegevensuitwisseling binnen de Wegiz louter gebruiken voor zaken als in de wet bedoeld (t.v.v. 35824-39)   35824-36  Motie van het lid Agema over het digitaal intrekken van toestemmingen   35824-40  Motie van het

2022P16516

Stemmingsuitslagen

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824)

Regels inzake het elektronisch delen en benaderen van gegevens tussen zorgverleners in aangewezen gegevensuitwisselingen (Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg) (35824). 35824-10  Amendement van het lid Van den Berg over het laten vervallen van de uitzondering voor zorg in strafrechtelijk kader   35824-16  Amendement van het lid Van

2022P16515

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer. 22112-3484  Motie van het lid Kröger over een toelatingsverbod voor vrachtwagens op fossiele brandstof per 2035 of zo veel eerder als mogelijk   22112-3483  Motie van het lid Koerhuis over een plan voor de

2022P16509

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met

Moties ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat de IND zich schuldig zou maken aan etnisch profileren met. 19637-2984  Motie van het lid Van Baarle over afkeuren dat de IND etnisch heeft geprofileerd   19637-2987  Gewijzigde motie van het lid Van Baarle over een extern en onafhankelijk onderzoek instellen naar de registratie van

2022P16518

Stemmingsuitslagen

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833)

Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp (35833). 35833-11  Gewijzigd amendement van de leden Maeijer en Mohandis ter vervanging van nr. 8 over het wettelijk borgen van de

2022P16506

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten

Moties ingediend bij de Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten. 35833-12  Motie van de leden Westerveld en Mohandis over een vergoeding voor bijzondere kosten voor alle pleegouders en pleegkinderen   35833-15  Motie van het lid Van Haga over de verleningsbeschikking handhaven en onafhankelijke toetsingscommissies instellen in iedere

2022P16507

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap. 31288-975  Motie van het lid Van der Woude over voor de continuering van het Faculty of Impact-programma voldoende middelen beschikbaar stellen uit het fonds Onderzoek en Wetenschap   31288-977  Motie van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over initiatief

2022P16511

Stemmingsuitslagen

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie

Moties ingediend bij het tweeminutendebat Resultaten van de uitvoering van instellingsaccreditatie. 31288-982  Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over een instrument waarmee de NVAO steekproeven kan houden naar de onderwijskwaliteit van opleidingen   31288-981  Motie van het lid Westerveld over inzetten op verbetering van het

2022P16513

Naar boven